Ako zlepšiť svoje EQ – emocionálnu inteligenciu?

V dnešnom svete, kde je stále väčšia konkurencia v pracovnej aj v súkromnej sfére, je veľké pozitívum disponovať s vysokým EQ, teda emočnou inteligenciou. Je veľkým prínosom, ak poznáme svoje pocity aj pocity druhých. Vieme svoje emócie ovládať a vieme byť (aj napriek vysokej konkurencie) tímovým hráčom, čo podniky určite ocenia. Vďaka vysokému EQ sa vám začne dariť nielen v pracovnom ale aj v súkromnom živote. Ak ste o EQ ešte nepočuli, tu sa dočítate viac.

Každý človek predsa túži byť úspešný a mať harmóniu vo vzťahoch. Ak máte pocit, že vaše EQ nie je dostatočne vysoké, tu je pár spôsobov ako ho zvýšiť.

Zvyšovanie EQ
Zaobstarajte si zošiť, ktorý vám pomôže pri zvyšovaní vášho EQ.

Začnite s tým, že si zaobstaráte papier alebo zošit, kde si budete poznačovať nasledujúce informácie. Ak nemáte toľko potrebného času, postačí aj rozbor v hlave.

Potreba zladenia so svojimi emóciami

 Všímajte si svoje emocionálne reakcie počas dňa     

Treba začať s tým, že si začnete svoje emócie počas dňa všímať. Nájdite si čas, aby ste ich rozanalyzovali. Napríklad: ako ste sa cítili v tej a tej situácii, čo by ste do budúcna mohli zmeniť, aby ste sa tak necítili, prečo ste sa tak cítili, čo konkrétne vám bolo nepríjemné alebo príjemné. Tieto emócie a pocity nemôžete ignorovať, pretože vám hovoria dôležité informácie. Každý jeden pocit ktorý budete cítiť si všímajte. Ako sa cítite keď vstanete, keď idete do roboty, z roboty, ako ste sa cítili v každej jednej situácie počas dňa.

Začnite venovať pozornosť svojmu telu      

Každá jedna emócia sa prejaví aj fyzicky. Neignorujte tieto fyzické prejavy. Snažia sa vám niečo povedať. Myseľ a telo sú spojené, nefungujú oddelene. Zapíšte si, aké fyzické prejavy ste mali pri konkrétnej emócii. Napríklad: stres sa prejavuje bolesťou žalúdka, alebo bolesťou na hrudi, či zrýchleným dychom. Radosť sa môže prejaviť zrýchleným pulzom alebo žalúdočnou nervozitou a pod.

Všímajte si to, ako sú prepojené vaše emócie a vaše správanie

Ako reagujete, keď cítite silné alebo slabé emócie. V každej jednej situácii počas dňa kedy sa nejako cítime aj následne nejako reagujeme. Všímajte si a zapíšte si to, ako. Ak budete rozumieť vášmu emocionálnemu správaniu, zvýšite si tým EQ. Budete vedieť svoje pocity ovládať a následne aj ovládať svoje správanie. Napríklad ak sa niečoho bojíte, ste neistý alebo ste v rozpakoch, zvyknete sa stiahnuť do seba, byť ticho, nereagovať. Alebo ak ste nahnevaný tak kričíte, alebo len odídete, možno niečo rozbijete a pod.

Nesúďte svoje vlastné emócie 

Každý jeden pocit ktorý máte, máte z nejakého dôvodu. Aj tie pozitívne a aj tie negatívne. Ak sa budete odsudzovať za to, aké máte pocity, alebo ak budete odsudzovať konkrétne pocity, zmarí to vašu snahu porozumieť sami sebe. Nebojte sa ich, z každého pocitu, ktorý máte sa dozviete niečo viac o sebe. Samozrejme to chce čas.

EQ je aj o ovládaní vlastných emócií
EQ je aj o ovládaní vlastných emócií

Všímajte si opakujúce sa pocity, reakcie a ich vzorce 

Zamyslite sa nad tým, či ten pocit, ktorý práve cítite, ste cítili už niekedy pred tým a zamyslite sa nad tým, čo sa vtedy dialo. Zamyslite sa nad tým, ako ste podobnú situáciu riešili v minulosti, aké to malo dôsledky a čo by ste mohli zmeniť teraz.

Trénujte si svoje správanie

Nemôžeme ovládať pocity, ktoré v nás vyvolávajú určité situácie ale môžeme ovládať to, ako budeme reagovať. Ak sa vám stane nejaká nepríjemná situácia, nenechajte sa pohltiť emóciami ale zamyslite sa, ako by ste mohli zareagovať. Horúca hlava v tomto prípade nie je ideálna voľba.

Začnite komunikovať s ľuďmi

Buďte otvorení a príjemní

Buďte otvorení aj iným názorom. Môžete napríklad počúvať diskusie v televízii alebo rádiu a zamyslieť sa nad obomi stranami. Ak niekto nereaguje tak emocionálne ako vy snažte sa prísť na to prečo a pozrite sa na to z jeho uhlu pohľadu.

Práca na empatii

Viac počúvajte pocity druhých, všímajte si ich, neodsudzujte ich. Platí tu jednoduché pravidlo: zamyslite sa, ako by ste sa cítili vy na ich mieste.

Čítanie reči tela ostatných

Mimika, gestika, to všetko vám môže dopomôcť k tomu, aby ste zistili ako sa druhý asi cíti, čo prežíva. Tón hlasu býva tiež veľmi dôležitý.

Emocionálna inteligencia
Iba vysoké IQ vám nezabezpečí obľúbenosť či úspech

Sledujte ako ovplyvňujete druhých

To, aký máte vplyv na druhých ľudí je zásadná informácia, ktorú potrebujete vedieť. Ako sa s vami cítia? Príjemne, smutne, nervózne…? Všímajte si to.

Emocionálna úprimnosť

Trénujte si ako fyzickú tak aj emocionálnu otvorenosť, aby ľudia vedeli určiť na čo myslíte. Ak poviete, že ste šťastný, no pri tom sa mračíte alebo sa tvárite zachmúrene nebudete pôsobiť veľmi dôveryhodne.

 Ako sa to dá využiť v praxi

Podľa toho, čo ste o sebe zistili vďaka spisovaniu pocitov treba zistiť, na čom musíte zapracovať. Čo vám robí problém. Tiež sa treba vyvarovať stresu. Zistite čo vám stres spôsobuje a ako sa ho môžete zbaviť. Snažte sa byť čo najviac uvoľnený aj v práci a aj doma. Skúste myslieť viac pozitívne.

Práca na zvýšení svojho EQ je zdĺhavá a náročná. Netreba očakávať, že sa váš život zmení zo dňa na deň. Avšak za tú námahu to určite stojí. Privodíte si vďaka tomu lepší a šťastnejší život. Držím vám palce.