Čo je to EQ – emocionálna inteligencia?

Každý určite pozná, alebo minimálne počul o IQ (inteligenčnom kvociente). Je nepochybné, že je pre naše každodenné fungovanie veľmi dôležité. Ale zrejme ste nevedeli, čo je pre náš každodenný život oveľa dôležitejšie. Reč je práve o EQ (emocionálnom kvociente), teda o emocionálnej inteligencii. Čo presne emocionálna inteligencia je, ako zistíte, či ju máte a ako ovplyvňuje váš život sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Emočná inteligencia
Emočná inteligencia je dôležitá pre úspech človeka

Odlíšenie ľudí s vysokým EQ – emocionálnou inteligenciou

Každý človek má vo svojom okolí niekoho, kto rozumie ľuďom, cíti sa príjemne v každej spoločnosti a je obľúbený. Rozumie pocitom druhých, vie poradiť v ťažkých situáciách a vždy vie, čo treba urobiť. Takýto človek bude mať pravdepodobne vysoké percento EQ.

Emocionálnu inteligenciu môžeme charakterizovať aj ako schopnosť rozpoznať emócie, porozumieť, čo vám iní hovoria a chápať, ako vaše emócie ovplyvňujú ľudí okolo vás.

Takýto ľudia bývajú v živote veľmi úspešní. Pomáha im to vo vzťahoch s ľuďmi, čo je v dnešnom svete veľmi dôležité. Oproti IQ, ktoré ak máme vysoké môžeme výborne rozumieť číslam, avšak vzťahom a ľuďom okolo seba nie.

Daniel Goleman, americký psychológ, vyvinul štruktúru piatich prvkov, ktoré definujú emocionálnu inteligenciu. Sú to: sebavedomie, sebaovládanie, motivácia, empatia a sociálne zručnosti.

Sebavedomie – ľudia s vysokým EQ sú sebavedomí, keďže poznajú svoje pocity a dokážu ich ovládať. Veria sami sebe, svojim pocitom a nedovolia, aby ich ovládli. Pracujú na svojich prednostiach aj slabostiach pretože ich dobre poznajú.

Sebaovládanie – znamená ovládať svoje pocity a impulzy ako som už spomínala. Nie sú príliš impulzívny, nevybuchnú, dokážu sa ovládať. Význačné je pre nich najprv myslieť, potom konať. Charakteristika sebaovládania je ohľaduplnosť, bezproblémové prijímanie zmien, integrita a schopnosť povedať nie.

Motivácia – takýto ľudia majú vysokú motiváciu. Myslia na budúcnosť, na budúce výsledky. Sú efektívny a milujú výzvy.

Empatia – empatia je schopnosť identifikovať potreby, priania a uhol pohľadu ľudí okolo nich. Vedia vyvodiť pocity druhých aj keď na prvý pohľad nemusia byť viditeľné. Týmto pocitom rozumejú. Nemyslia stereotypne, nikoho nesúdia.

Sociálne zručnosti – vynikajúco vychádzajú s druhými ľuďmi. Takýto ľudia nemyslia výlučne na seba ale sú tímový hráči. Pomôžu druhým ľuďom k ich úspechu aj na úkor svojho vlastného neúspechu. Takýto ľudia sú bezpochyby veľmi obľúbení.

5 hlavných prvkov EQ
5 hlavných prvkov EQ

EQ – emocionálna inteligencia v živote

Každý jeden z piatich prvkov je v živote človeka a v jeho úspechu dôležitý. Každý má rád ľudí, ktorí sa vedia ovládať, ktorí druhým rozumejú, pomáhajú im, majú ciele a plány. Práve preto takýto ľudia bývajú vo vedúcich pozíciách a v živote sa im darí nielen v pracovnej sfére ale aj v súkromí. Dalo by sa povedať, že ľudia s vysokým EQ sú vo všeobecnosti oveľa šťastnejší ako ľudia s nižším EQ.

Ako rozpoznať či mám vysoké EQ?

Okrem piatich prvkov ktoré som spomenula v predchádzajúcich riadkoch je tu pár odlišných čŕt, ktoré ukazujú na to, že môžete mať vyššie EQ. Ak konáte podľa nasledujúcich desiatich bodov pravdepodobne ste človek s vysokým EQ.

  1. Opisujete a označujete svoje pocity, nie ľudí a situácie.
  2. Rozlišujete medzi názormi a pocitmi.
  3. Beriete zodpovednosť za svoje pocity.
  4. Pri rozhodovaní si pomáhate svojimi pocitmi.
  5. Máte úctu k pocitom iných ľudí.
  6. Cítite sa povzbudený, nie nahnevaný.
  7. Potvrdzujete pocity iných ľudí.
  8. Snažíte sa získať pozitívnu hodnotu z negatívnych pocitov.
  9. Neradíte, nekritizujete, neprikazujete, nesúdite a nepoúčate ostatných.
  10. Vyhýbate sa ľuďom, ktorí nerešpektujú vaše názory.

Ľudia s vysokým EQ reagujú v rôznych situáciách odlišne ako ľudia s nižším EQ. V nasledujúcej tabuľke uvidíte príklady, ako reagujú ľudia s vysokým EQ a ako ľudia s nižším EQ. Aj podľa toho dokážete zistiť, či máte vyššie EQ.

Vyššie EQ Nižšie EQ
Som netrpezlivý Toto je absurdné
Cítim sa dotknutý a zatrpknutý Si necitlivý hlupák!
Bojím sa. Šoféruješ ako idiot!
Žiarlim na teba. Ty môžeš za to, že na teba žiarlim.

Ak ste zistili, že reagujete skôr spôsobom v druhom stĺpci, niet sa čoho obávať. Dobrá správa je, že oproti výške IQ, ktorá sa v dospelosti už veľmi zvyšovať nedá, EQ sa trénovaním zvýšiť dá. Avšak treba mať na pamäti, že človek s podpriemerným IQ aj navzdory vysokému EQ nedosiahne taký úspech v živote ako človek s priemerným IQ a vysokým EQ. Schopnosť inteligentného zmýšľania a ovládanie svojich emócií kráča ruka v ruke. Ak máte chuť na sebe pracovať a stať sa úspešným človekom, pozrite sa ako sa dá zvýšiť vaše EQ.