Čo je teda tá tradičná rodina?

V poslednej dobe sa častokrát stretávam s priamymi ale aj nepriamymi útokmi na pojem tradičná rodina. Začalo to pred pár rokmi, kedy si konzervatívne zmýšľajúci občania a ultrakonzervatívne orientovaný politici vymedzili pojem tradičná rodina, ktorú reprezentovali ako muža, ženu a deti. Častokrát ale tento pojem bol ďalej zneužívaný pri politických cieľoch až útokoch na liberálne komunity a tak naproti tomu vznikla reakcia od liberálne orientovaných občanov, ktorý chceli upozorniť na neduhy bežných obyvateľov a tradičnú rodinu začali satiricky vykresľovať ako otca alkoholika či matku ľahšiu dámu. Obe tieto použitia, či už kvázi obrany tradičnej rodiny alebo jej dehonestáciu považujem za nešťastné, lebo obe dehonestujú to, za čo bojujú, za lásku.

Čo ma však zamrzelo bolo, keď istý denník orientovaný liberálne v kultúrnych otázkach a mierne neoliberálne v tých ekonomických nedávno použil pojem „tradičná rodina“ na označenie rozbitej rodiny, kde otec prepadol alkoholu potom, čo prišiel na to, ako ho jeho manželka podvádza a po rokoch pekla sa rodina rozpadla. Musím povedať, že mňa sa toto osobne dosť dotklo. Sám som z tradičnej rodiny, mám otca, matku a žijú spolu už vyše 30 rokov. Môj otec nie je alkoholik a moja matka nechodí za cudzími chlapmi. A priznám sa poznám ešte niekoľko takýchto rodín. Ak sa nad tým zamyslím, tak väčšinu. Pochádzam z dediny a možno by si redaktor nejakého denníka povedal: „Jasné, zapadnutá dedina.“ Ale z 19 detí na základnej sme 15 pochádzali z úplných rodín, ktoré neboli rozvedené, otcovia neboli alkoholici a matky neboli ľahšie dámy a ani naopak. A pokiaľ som dobre informovaný, čo na dedine väčšinou človek je, tak tie rodiny sú stále spolu, aj po rokoch sú kompletné, nerozvrátené a žijú slušný život.

Mám pocit, ako keby sa niektorí ľudia snažili vytvoriť obraz o nekompletnej rodiny ako o tradičnej, o rozvrátenej rodine ako o tej, ktorú konzervatívci milujú. Možno to vyznie inak, ale týmto článkom nechcem na nikoho útočiť, len na okraj spomeniem mimo iného, keď som dávnejšie pátral po internete dopátral som sa k štúdiám, podľa ktorých heterosexuáli podliehajú alkoholu a iným nerestiam života rovnako ako homosexuáli. Jediný kto sa z tohto vymyká a podlieha viacej omamných látkam sú bisexuáli, čo je spôsobené viacerými faktormi. Teda tvrdenie liberálne orientovaných ľudí, že tradičná rodina je rozvedená rodina alebo rodina alkoholika je scestné. Alkoholikom sa môže stať tak isto bežný heterosexuál ako aj bežný homosexuál. To prečo toto píšem nie je pre nejaký útok na LGBTI komunitu. Tieto kultúrne boje idú pomimo mňa a to táborikovanie ľudí je mne osobne proti srsti. Čo sa mňa ale dotklo bolo, ak mienkotvorný denník uviedol, že chlapec pochádzal z tradičnej rodiny (otec pil a matka…). Nie to nie je tradičná rodina. To je rodina, kde z nejakých príčin došlo k rozvratu.

Žiadna rodina nie je dokonalá, problémy prídu nech sa akokoľvek snažíte. Či sú to financie, flirtovanie, výmeny názorov, iné predstavy života, zmeny, ktoré neboli predvídateľné a mnohé iné. Rodina sa však má spolu snažiť cez toto dostať. Vzťahy dnes padajú na egoizme a narcizme nás ľudí. Žiadna doba neplodila toľko egoistických a narcistických ľudí. Partnerstvo je však o tolerancii, o kompromisoch a komunikácii a spoločnom hľadaní riešenia problémov. A o tom je aj rodina, lebo základom rodiny sú dvaja manželia, teda pár. Moji rodičia tiež nemali dokonalé manželstvo, za vyše 30 rokov sa toho v živote objaví veľa, prídu choroby a s nimi spojené finančné problémy, prídu rôzne problémy, ktoré by si človek ani predstaviť nevedel. Ale vydržať spolu napriek tomu a stmeliť svoj vzťah ešte viac a možno práve z negatívneho vytĺcť to pozitívne, to je umenie. A možno si to rodičia nikdy neuvedomili, ale robili to. Aj keď sme my deti posmešne volali našu domácnosť „talianska“. Raz chcem byť takým otcom ako bol môj otec a chcem, aby moje deti mali takú matku akou bola moja mama. Nám deťom dali všetko, čo mohli a mal som naozaj krásne detstvo, na ktoré s radosťou spomínam.

A ja im za to z celého srdca len Ďakujem.