Kto a odkiaľ bol Samo, vládca Slovanov?

Určite každý poznáte Sama. Dávneho kráľa Slovanov žijúcich na oboch brehoch Dunaja. Možno si zo školy pamätáte aj to, že slávny Samo nebol pôvodom Slovan ale akísi franský kupec. Kto a odkiaľ skutočne Samo bol?

O Samovi sa toho popísalo síce málo v kronikách, no za to mnoho pri bádaní po histórií. Jeho niekdajšiu ríšu a sídlo hľadali na mapách mnohí, privlastňovali si ho Česi, Moravania, Slováci i mnohí iní. Avšak po najnovších archeologických výskumoch sa ustálilo tvrdenie, že sídlo niekdajšieho veľkého vladára bolo neďaleko Bratislavy smerom na západ. Podľa historických prameňov totižto muselo ísť o mesto na alebo pri Dunaji, na jeho strednom toku, kde Slovania osídlovali oba jeho brehy. Takým Bratislava v 7. storočí, kedy žil Samo bola.

Centrum Samovej ríše

Brastislava ako aj mnohé iné centrá na Dunaji vtedy ťažili z historickej skúsenosti z Rímskej ríše. Niekdajšie pevnosti vybudované Rimanmi pri brodoch Dunaja na obranu ríše neskôr využili Slovania ako svoje opevnené sídla a dokonca i pôvodné materiály budov opäť použili na stavbu svojich sídiel. Tieto niekdajšie pevnosti sa po celej dĺžke Dunaja stávali obchodnými centrami, po ktorých viedla významná magistrála zo západu na východ Európy. Táto magistrála bola strážená vojskami a preto obchodníci mali na tú dobu bezpečný prejazd po nej.

Samo kráľ Slovanov
Samo kráľ Slovanov v rokoch 623 až 658

Samo, bol tiež takýmto kupcom. Samo vládol Slovanom v rokoch 623 až 658: “Muž menom Samo, pôvodom Frank z kraja Senonského, zhromaždil väčší počet kupcov a odobral sa do krajiny Slovanov, zvaných tiež Vinidi.  Slovania sa už začali búriť proti Avarom, tiež zvaných Huni a proti ich vládcovi kaganovi. Vinidi už oddávna slúžili Avarom ako befulci. Kedykoľvek Avari zaútočili na niektorý národ, s celým svojim vojskom stáli pred táborom, zatiaľ čo Slovania bojovali… Keď Slovania vojensky zaútočili proti Avarom, kupec Samo, o ktorom som sa takisto zmienil, tiahol s nimi vo vojsku. V boji s Avarmi sa ukázal taký statočný, že to bolo úžasné a obrovské množstvo z nich zabili meče Slovanov.  Slovania poznajúc Samovu schopnosť zvolili si ho za kráľa a on im šťastne panoval 35 rokov. Za jeho vlády Slovania viedli mnoho bojov s Avarmi a vďaka jeho rozvahe Slovania vždy Avarov premohli. Samo mal 12 manželiek zo slovanského rodu a s nimi mal 22 synov a 15 dcér.” Takto opísal nášho slávneho vládcu, ktorý vládol prvej známej slovanskej ríši na svete kronikár.

Muž z krajiny Champagne

Kronikár síce uviedol, že Samo bol Frank z kraja Senonského, no niekoľko desaťročí po ňom iný kronikár uviedol, že to bol Slovan z Korutánska (v minulosti ho obývali Slovania, neskôr boli pogermánčení). O toto tvrdenie sa opierali aj slovenský romantici a považovali ho za Slovana, pričom Samo mala byť skrátená forma slovanského mena Samoslav. Táto verzia Samovho pôvodu sa však nepotvrdila. Ďalší Sama pokladali za Žida, kupcovia bežne bývali Židia a Samo mala byť skrátená forma židovského mena Samuel. Ani toto sa nepotvrdilo. Nakoniec sa ozval historik, ktorý našiel v Belgicku mesto Soignies a tvrdil, že práve odtiaľto náš Samo pochádzal. No nakoniec sa historici zhodli na jednom, Samo bol z kraja Sennonov. To bol kmeň žijúci v dnešnom Francúzsku v okolí dnešného mesta Sens približne 100 km juhovýchodne od Paríža. Dnes je oblasť známa milovníkom vína pod menom Champagne. Odtiaľto pochádzal Samo. Ale kto bol?

Sens vo Francúzsku
Poloha mesta Sens v dnešnom Francúzsku

Tento kraj bol známy vďaka veliteľovi Syagriusovi, ktorý bol v 5. storočí pozostatkom slávnej Rímskej ríše a ako posledný odolával návalu germánskych kmeňov do cele Rímskej ríše. Galovia, ktorí tu žili sa prispôsobili rímskej kultúre. V južnejšej hornatejšej časti sa udržalo ešte keltské obyvateľstvo – Arvernovia. A v 5. storočí sem dorazili aj Frankovia, ktorý natrvalo dali meno celému Francúzsku. Toto bola miešanina, z ktorej vzišiel Samo. Jeho meno, Samo, má starý keltský pôvod a možno teda určiť, že Samo bol potomkom starej keltskej menšiny žijúcej v krajine Galov, podliehajúcich franskému kráľovi ale z rímskou kultúrou, ktorá sa za pár rokov z krajiny nestihla vytratiť.

Samova ríša v 7. storočí
Samova ríša v 7. storočí

Čo Sama viedlo do krajiny Slovanov? Samo bol v prvom rade kupec, ktorý žil určite vo väčšom meste a bol dobre informovaný o situácii ďaleko na východ. O tom, že Slovania potrebujú zbrane na svoj odboj proti Avarom a preto v záujme svojho zisku rozhodol sa viesť obrovskú karavánu s dodávkou tovaru potrebného pre Slovanov. Ako však život ukázal, toto bola jeho posledná misia v pozícii profesionálneho kupca ale vonkoncom nie jeho posledná misia v živote.