Vojna spôsobila boom v IQ testoch

Robert Mearns Yerkes bol americký psychológ, ktorý sa zaoberal porovnávacou psychológiou a oblasťou inteligencie. Jeho životné dielo bolo študovať  rôzne zvieracie inteligencie. Jeho výskum zahŕňa všetky druhy zvierat, predovšetkým opice, pri ktorých vynašiel  experiment  k štúdiu zvierat  inteligenciu učenia a evolúciu druhov.

Yerkes sa okrem štúdií porovnávajúcej psychológie a zvieracom správaní zaoberal uplatňovaním psychologickej práce. Počas svetovej vojny bol zodpovedný za psychologické testy pre vojakov z povolania.

„…Termín inteligencia označuje komplexne vo vzájomnom zhromaždení funkcií, no jedna z nich je úplne alebo presne známa u človeka…“ (Yerkes, 1929)

Známy vďaka šimpanzom

Robert Yerkes je najviac slávni vďaka jeho porovnávajúcej psychológii práce s ľudoopmi a šimpanzmi. Bol silne ovplyvnený darwinizmom a zdôraznil, že kognitívne rozdiely medzi primátmi a človekom je len otázkou stupňa. Štúdium ostatných primátov môže ukázať najpriamejšiu cestu k získaniu znalosti seba samého, pretože v nich základné mechanizmy sú menej skryté kultúrnym vplyvom. Snaha vytvoriť ideálne vhodného laboratórneho šimpanza môže byť užitočné pre tých ktorí hľadajú ideál pre ľudstvo. Skutočne dôležité veci pre nás  v súčasnej dobe sú uznanie a aktívne prijatie zásad modifikovateľnosti, ovládateľnosť a následné  improvability  ľudskej prirodzenosti.

Robert Mearns Yerkes
Robert Mearns Yerkes

Potom, čo Spojené štáty vstúpili do prvej svetovej vojny , Yerkes chcel prispieť k vojnovému úsiliu psychologických znalostí.  Pozostával z rozvojových testov inteligencie skupiny , ktoré by mohli identifikovať regrútov s nízkou inteligenciou a umožnil armáde rozpoznať muža, ktorý bol zvlášť vhodný pre špeciálne úlohy.

Zrod vojnových inteligenčných testov

V polovici júla 1917 sa postavilo päť náhradníkov verbálnemu testu, odteraz známy ako Army  test  Alfa. Išlo vlastne o skúšku gramotnosti  a navrhol Army Beta, obrázkový neverbálny test pre negramotných a  anglicky nehovoriacich regrútov. Vykonávali ho tí účastníci, ktorí neprešli prvým testom. Tretia verzia testu  bola individuálna skúška a bola určená pre tých , ktorí neprešli ani druhou úrovňou testovania. Konečné formy alfa a beta testy boli zverejnené v januári  1919 a do konca vojny boli dávané približne dvom miliónom mužov.

V USA zapríčinili Yerksove testy boom aj medzi verejnosťou
V USA zapríčinili Yerksove testy boom aj medzi verejnosťou

Yerks týmto experimentom zistil  že biely Američania dosahovali  mentálny vek približne 13 rokov a černošskí vojaci dosahovali ešte menšiu úroveň inteligencie.  Ešte menšiu úroveň však dosiahli vojaci z prisťahovaleckých krajín.

Z mnohých dôvodov začatie Army Alfa a Beta testovania programu bol rozhodujúci moment v histórii psychológie. Po prvé – je to za predpokladu psychometrických prvých inteligenčných testov skupiny. Po druhé – publicita vytvárala populárne testovanie inteligencie vo verejnom aj v súkromnom sektore. Po tretie – program poskytuje obrovské množstvo údajov, ktoré majú slúžiť pri rasových rozdieloch v testoch inteligencie a pri predpokladanom poklese Americkej “národnej inteligencie”.